نوشته‌ها

ثبت برند سان پی SunP در سیستم ارزشیابی گمرگ

افتخاری دیگر از شرکت خورشید پارسیان
ثبت برند سان پی SunP به عنوان برند مرجع و برتر در سیستم TSC ( سیستم ارزشیابی گمرک جمهوری اسلامی ایران ).
سامانه TSC مخفف عبارت Tarrif Specification Code
می باشد که طبق قوانین گمرکی برای هر کالایی با توجه به مشخصات دقیق آن و تعرفه و برند …. ارزشی از لحاظ قیمت اعلام شده است. که مبنای عوارض و هزینه های گمرکی بر اساس آن تعریف می شود. سامانه TSC سامانه یست که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برای همین امر اماده گردیده است.