نظرات مشتریان

نظرات مشتریان

خرسندیم که مورد اعتماد و رضایت شما بوده ایم
اعتماد شما آغاز تعهد ماست

نظر مشتری خوبمون جناب آقای لطیفی عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای عالم زاده عزیز درباره بنر ایرانی پارسی و ساتکس

نظر مشتری خوبمون جناب آقای احمدی عزیز درباره بنر ایرانی پارسی و ساتکس

نظر مشتری خوبمون جناب آقای جوان از قم در خصوص بنر ایرانی پارسی و ساتکس

نظر مشتری خوبمون جناب آقای لطیفی عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای جماره عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای جغتایی عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای کشمیری عزیز درباره بنرخام سانینگ

نظر مشتری خوبمون جناب آقای مغربی عزیز درباره فلکس خام جم

نظر مشتری خوبمون جناب آقای جعفری عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای حیدری عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای عباسی عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای کربلایی عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای میر سالار عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای پهلوانی عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای پورامن عزیز درباره استیکر والتون

نظر مشتری خوبمون جناب آقای میرزایی عزیز درباره استیکر والتون

نظر مشتری خوبمون جناب آقای میرسالاری عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای مغربی عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای احسان بخش عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای اسماعیلی عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای شاه حسینی عزیز درباره بنر خام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای سلمانی عزیز درباره بنر سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای رحیمی عزیز درباره بنرخام سان پی

نظر مشتری خوبمون جناب آقای جفایی عزیز درباره بنر خام سان پی

فیلم های ارسالی

فیلم های ارسالی شما مشتریان عزیز از چاپ
محصولات شرکت و رضایت شما
اعتماد شما آغاز تعهد ماست

چاپ بنر سان پی

چاپ بنر سان پی

چاپ بنر سان پی

چاپ بنر سان پی

چاپ بنر سان پی

چاپ فلکس جم

ارسالی از مشتری عزیزمون جناب آقای میثمی از تهران

چاپ فلکس جم

ارسالی از مشتری عزیزمون جناب اقای ابراهیمی از اهواز

چاپ فلکس جم

ارسالی از مشتری عزیزمون جناب آقای عبداللهی

چاپ بنر سان پی

ارسالی از مشتری عزیزمون آقای نصرتی

چاپ بنر سان پی

تولید وبسته بندی

فیلم های تولید ، بسته بندی و بازرسی از محصولات خورشید پارسیان قبل از ارسال به ایران

تست رول بنر سان پی

خط تولید بنر سان پی

بسته بندی فلکس جم

خط تولید بنر سان پی

چاپ لایت باکس های غرفه خورشید پارسیان روی بنر های ٨ و ١٠ انس سان پی با جوهر کوئین

تست خشک شدن جوهر روی بنر سان پی

تولید و بسته بندی بنر سان پی

تولید و بسته بندی بنر سان پی

بارگیری و انبار

تصاویری از بارگیری ، تخلیه و انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان

انبار شدن محصولات خورشید پارسیان